Комунальне підприємство
«Новосілківська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області»
Головний бухгалтер: (044) 526-20-06
Бухгалтерія: (044) 526-25-96; 095-395-87-28

Директор - Переверзов Сергій Євгенович

Директор підприємства визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства; вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих функцій іншим посадовим особам: заступникам керівника, бухгалтерам; забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку; здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників; представляє підприємство в органах державної влади.
 

 

Головний бухгалтер - Сенченко Вікторія Вікторівна

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних; організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
 

 

Головний інженер - Федченко Олександр Михайлович

Забезпечує збереженість і правильність технічної експлуатації житлового фонду, нежилих будинків і споруд та встановленого в них устаткування на закріпленій за житловим підприємством території; організовує періодичне обстеження житлового фонду для визначення технічного стану та рівня благоустрою житлових будинків, виявлення квартир і житлових будинків, непридатних для проживання, технічного стану інженерного обладнання будинків, вживає заходів щодо ліквідації виявлених недоліків; затверджує графіки профілактичних оглядів будинків і квартир, контролює їх виконання; рбезпечує повне озробляє і організовує заходи щодо економії і раціонального використання води, тепла й електроенергії.

 

 

Бухгалтер - Бондарчук Марія Василівна

Самостійно і в повному обсязі веде облік актів виконаних робіт з кредиторами, нарахування заробітної плати, ведення обліку товарно-матеріальних цінностей та списання їх у виробництво; забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку; забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.

 

Бухгалтер - Шевчук Валентина Володимирівна

Самостійно і в повному обсязі веде облік рахунків та квитанцій на квартплату, водопостачання, водовідведення та теплопостачання з жителями с. Новосілок; проводить нарахування субсидії на житлово-комунальні послуги; здійснює складання розрахунку видатків на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг в управління соціального захисту населення; бере участь у проведення інвентаризації активів і зобов'язань по підрозділах підприємства.

Головний економіст - Давиденко Наталія Володимирівна

Виконує роботу щодо формування економічно обгрунтованих тарифів, здійснює економічний аналіз господарської діяльності підприємства та його підрозділів; самостійно і в повному обсязі веде облік рахунків та актів наданих послуг з дебіторами; готує дані для включення їх до звітності, здійснює складання статистичної звітності, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку; оформлює матеріали для укладання договорів з дебіторами, стежить за термінами виконання договірних зобов'язань.

Начальник відділу збуту - Кравчук Світлана Степанівна

 

           

Трудовий колектив КП "Новосілківська керуюча компанія житлово-комунльних послуг"