Комунальне підприємство
«Керуюча компанія Новосілки» Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області
Гаряча лінія: 0 800 300 196

Договір про надання послуги з постачання теплової енергії

01/10/2021

Відповідно до частини 7 статті 21 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" від 09.11.2017 року №2189-VIII (в редакції від 01.05.2021 року), послуга з постачання теплової енергії надається згідно з умовами договору, що укладається з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та вимогами правил надання послуг з постачання теплової енергії, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.

Згідно частини 1 статті 14 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" від 09.11.2017 року №2189-VIII (в редакції від 01.05.2021 року), за рішенням співвласників багатоквартирного будинку, прийнятим відповідно до закону, з виконавцем відповідної комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і послуг з постачання та розподілу електричної енергії) укладається договір про надання комунальних послуг, а саме:

  • індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем, що укладається кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно, за умови що співвласники прийняли рішення про вибір відповідної моделі організації договірних відносин та дійшли згоди з виконавцем комунальної послуги щодо розміру плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку;
  • колективний договір, що укладається від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою;
  • договір про надання комунальних послуг з колективним споживачем, що укладається з об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір.

Співвласники багатоквартирного будинку (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин, визначених цією частиною, за кожним видом комунальних послуг (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і послуг з постачання та розподілу електричної енергії).

У межах одного багатоквартирного будинку дозволяється обрання різних моделей організації договірних відносин за різними видами комунальних послуг.

Відповідно до пункту 1-3 частини 5 статті 13 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" від 09.11.2017 року №2189-VIII (в редакції від 01.05.2021 року), у разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали з виконавцем комунальної послуги відповідний договір (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і послуг з постачання та розподілу електричної енергії), з ними укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги, що є публічним договором приєднання.

Такі договори вважаються укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуги співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з виконавцем комунальної послуги. При цьому розміщується повідомлення про місце опублікування тексту договору у загальнодоступних місцях на інформаційних стендах та/або рахунках на оплату послуг.

У разі укладення публічних договорів приєднання про надання комунальних послуг виконавці комунальних послуг розміщують вимоги до якості відповідних послуг згідно із законодавством та іншу необхідну інформацію для кожного багатоквартирного будинку окремо на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на власному веб-сайті. При цьому розміщується повідомлення про місце опублікування таких вимог у загальнодоступних місцях на інформаційних стендах та/або рахунках на оплату послуг.

Частиною 7 статті 14 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" від 09.11.2017 року №2189-VIII (в редакції від 01.05.2021 року) передбачено, що до дати обрання співвласниками багатоквартирного будинку однієї з моделей організації договірних відносин, визначених частиною першою цієї статті, та/або досягнення згоди з виконавцем про розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником укладається публічний договір приєднання відповідно до вимог частини п’ятої статті 13 цього Закону з урахуванням даного Закону.

Разом з тим, 08 вересня 2021 року Постановою Кабінету Міністрів України №1022 було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №830, які набрали чинності 01 жовтня 2021 року якою, зокрема, був затверджений Типовий індивідуальний договір про надання послуги з постачання теплової енергії (публічний договір приєднання).

Отже, договори про надання комунальних послуг, у тому числі із співвласниками багатоквартирних будинків, які не прийняли рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг, мають бути укладені виконавцями відповідних комунальних послуг протягом двох місяців з дня набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про затвердження типових публічних договорів приєднання про надання комунальних послуг (розділ VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про житлово-комунальні послуги" від 09.11.2017 року №2189-VIII (в редакції від 01.05.2021 року)).

Принагідно повідомляємо, що фактом приєднання споживача до умов індивідуального договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка за надані послуги, факт отримання послуги відповідно Правил надання послуги з постачання теплової енергії затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №830 в редакції Постанови Кабінету Міністрів Укарїни від 08 вересня 2021 року №1022.

Підписану заяву-приєднання просимо передати за адресою комунального підприємства власноруч (03027, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20, 2-ий поверх) або надіслати скан копію на електронну пошту [email protected]

Типовий індивідуальний договір про надання послуги з постачання теплової енергії

Заява-приєднання до індивідуального договору про надання послуги з постачання теплової енергії

Адреса, опалювальна площа будинку, максимальне теплове навантаження

Температурний графік теплової мережі

Тиск теплоносія

Наказ про затвердження плати за абонентське обслуговування


« Повернутись